The Empress of China บูเช็คเทียน (พากย์ไทย)

23 พฤษภาคม 2017   NungFree   1,785 views

The Empress of China บูเช็คเทียน (พากย์ไทย)

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย เรื่องย่อ
หลังจาก เปิดตำราสามก๊ก ทางช่อง 33 จบลงไปแล้ว ก็ได้ส่ง ซีรี่ย์จีน เรื่อง บูเช็คเทียน (The Empress of China) ตามมาติดๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีแฟนๆชาวไทยเฝ้าติดตาม เป็นการเล่าถึง ชีวประวัติของ บูเช็คเทียน ซึ่งเป็นสตรีชาวจีนที่ได้เป็น จักรพรรดินี หรือ ฮ่องเต้หญิงผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน และกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็น ซีรี่ย์จีนเรื่อง The Empress of China บูเช็คเทียน ที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง 1500 ล้านบาท เสื้อ ผ้า หน้า ผม ภาพ ต่างๆ สวยงาม ตระการตา เป็นอย่างมาก โดยจะเล่าเรื่องของ พระนาง บูเช็คเทียน ตั้งแต่สมัยเยาว์วัยจนถึงการได้ขึ้นครองราชย์อย่างสมบูรณ์

เรื่องราวเริ่มต้นในยุคสมัย ปีที่สิบเอ็ดของรัชสมัยเจินกวาน อู่หยูอี้(ฟ่านปิงปิง) อายุครบสิบสี่ปีเต็มเข้าสู่ตำหนักหลังของแผ่นดินต้าถัง ด้วยความที่นางมีรูปโฉมงดงามและมีความสามารถในการร่ายรำ ทำให้นางมีโอกาสได้รู้จักกับถังไท่จงหลี่ซื่อหมิน(จางฟงอี้) ทั้งยังสร้างความตรึงตาตรึงใจให้หลี่ซื่อหมินอีกด้วย ต่อมา ถังไท่จงทรงพระราชทานนามให้หยูอี้ว่าเม่ยเหนียง เม่ยเหนียงต้องเผชิญกับการแก่งแย่งชิงดีของตำหนักหลัง ต้องเผชิญกับแผนการชั่วร้ายสารพัด นับแต่นั้นเป็นต้นมา เม่ยเหนียงก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางการล้างแค้นจนได้รับการสถาปนาเป็นไทเฮา แผ่นดินต้าถังเจริญรุ่งเรือง หลังจากที่หลี่จื้อสวรรคต อำนาจการปกครองก็ตกอยู่ที่เม่ยเหนียงเพียงคนเดียว….ติดตามเรื่องราวสุดแข้มข้นนี่ได้ใน The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย

ดูซีรี่ย์จีน The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย

 

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.01 / สำรอง EP.01 / สำรอง01

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.02 / สำรอง EP.02 / สำรอง02

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.03 / สำรอง EP.03 / สำรอง03

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.04 / สำรอง EP.04 / สำรอง04

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.05 / สำรอง EP.05 / สำรอง05

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.06 / สำรอง EP.06 / สำรอง06

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.07 / สำรอง EP.07 / สำรอง07

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.08 / สำรอง EP.08 / สำรอง08

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.09 / สำรอง EP.09 / สำรอง09

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.10 / สำรอง EP.10 / สำรอง10

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.11 / สำรอง EP.11 / สำรอง11

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.12 / สำรอง EP.12 / สำรอง12

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.13 / สำรอง EP.13 / สำรอง13

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.14 / สำรอง EP.14 / สำรอง14

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.15 / สำรอง EP.15 / สำรอง15

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.16 / สำรอง EP.16 / สำรอง16

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.17 / สำรอง EP.17 / สำรอง17

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.18 / สำรอง EP.18 / สำรอง18

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.19 / สำรอง EP.19 / สำรอง19

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.20 / สำรอง EP.20 / สำรอง20

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.21 / สำรอง EP.21 / สำรอง21

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.22 / สำรอง EP.22 / สำรอง22

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.23 / สำรอง EP.23 / สำรอง23

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.24 / สำรอง EP.24 / สำรอง24

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.25 / สำรอง EP.25 / สำรอง25

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.26 / สำรอง EP.26 / สำรอง26

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.27 / สำรอง EP.27 / สำรอง27

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.28 / สำรอง EP.28 / สำรอง28

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.29 / สำรอง EP.29 / สำรอง29

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.30 / สำรอง EP.30 / สำรอง30

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.31 / สำรอง EP.31 / สำรอง31

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.32 / สำรอง EP.32 / สำรอง32

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.33 / สำรอง EP.33 / สำรอง33

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.34 / สำรอง EP.34 / สำรอง34

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.35 / สำรอง EP.35 / สำรอง35

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.36 / สำรอง EP.36 / สำรอง36

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.37 / สำรอง EP.37 / สำรอง37

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.38 / สำรอง EP.38 / สำรอง38

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.39 / สำรอง EP.39 / สำรอง39

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.40 / สำรอง EP.40 / สำรอง40

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.41 / สำรอง EP.41 / สำรอง41

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.42 / สำรอง EP.42 / สำรอง42

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.43 / สำรอง EP.43 / สำรอง43

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.44 / สำรอง EP.44 / สำรอง44

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.45 / สำรอง EP.45 / สำรอง45

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.46 / สำรอง EP.46 / สำรอง46

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.47 / สำรอง EP.47 / สำรอง47

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.48 / สำรอง EP.48 / สำรอง48

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.49 / สำรอง EP.49 / สำรอง49

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.50 / สำรอง EP.50 / สำรอง50

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.51 / สำรอง EP.51 / สำรอง51

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.52 / สำรอง EP.52 / สำรอง52

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.53 / สำรอง EP.53 / สำรอง53

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.54 / สำรอง EP.54 / สำรอง54

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.55 / สำรอง EP.55 / สำรอง55

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.56 / สำรอง EP.56 / สำรอง56

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.57 / สำรอง EP.57 / สำรอง57

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.58 / สำรอง EP.58 / สำรอง58

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.59 / สำรอง EP.59 / สำรอง59

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.60 / สำรอง EP.60 / สำรอง60

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.61 / สำรอง EP.61 / สำรอง61

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.62 / สำรอง EP.62 / สำรอง62

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.63 / สำรอง EP.63 / สำรอง63

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.64 / สำรอง EP.64 / สำรอง64

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.65 / สำรอง EP.65 / สำรอง65

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.66 / สำรอง EP.66 / สำรอง66

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.67 / สำรอง EP.67 / สำรอง67

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.68 / สำรอง EP.68 / สำรอง68

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.69 / สำรอง EP.69 / สำรอง69

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.70 / สำรอง EP.70 / สำรอง70

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.71 / สำรอง EP.71 / สำรอง71

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.72 / สำรอง EP.72 / สำรอง72

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.73 / สำรอง EP.73 / สำรอง73

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.74 / สำรอง EP.74 / สำรอง74

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.75 / สำรอง EP.75 / สำรอง75

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.76 / สำรอง EP.76 / สำรอง76

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.77 / สำรอง EP.77 / สำรอง77

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.78 / สำรอง EP.78 / สำรอง78

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.79 / สำรอง EP.79 / สำรอง79

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.80 / สำรอง EP.80 / สำรอง80

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.81 / สำรอง EP.81 / สำรอง81

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.82 / สำรอง EP.82 / สำรอง82

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.83 / สำรอง EP.83 / สำรอง83

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.84 / สำรอง EP.84 / สำรอง84

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.85 / สำรอง EP.85 / สำรอง85

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.86 / สำรอง EP.86 / สำรอง86

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.87 / สำรอง EP.87 / สำรอง87

Tags: , ,